Follow by Email

Saturday, April 25, 2009

Memoir 44 - Kurallar 2!

Bir piyade birliği 4 figüründen olusur.

Bir tank birliği 3 tank figüründen oluşur.

Bir topçu birliği 2 top figüründen oluşur.Her birliğin istisnaları var bunlara daha sonra değineceğiz.

Hareket esnasında birimleri oluşturan figürler birbirlerinden ayrılarak değişik altıgenlere gidemezler.

Her birlik düşman tarafından imha edildikten sonra son figür düşmana madalya olarak verilir.

Birliği oluşturan figür sayısı azalsa da birliğin ateş gücü aynı kalır! (Yorumsuz!)

Savaş aracı olarak kullanılan zarlarda

2 adet piyade
1 adet tank
1 adet el bombası
1 adet bayrak ("Teslim oluyoruz!" sembolize eden, ama burada ‘’geri çekilme’’ anlamında kullanılan!)
Ve 1 adet yıldız sembolü var.1 piyade birliğine saldırıldığında saldıran birliğin ateş gücü (zar sayısı) yeryüzü koşulları ve diğer etkenlerle belirlenir ve atılan zarlardaki sembollerin birliğin tipi ile uyumlu olması durumunda sembol sayısı kadar figür imha edilmiş olur!

El bombası tüm birimleri yok eder.

Tank sembolü ‘’zırhlı araç’’ sınıfına girer ve tank ile topçuyu imha eder.

Yıldız etkisizdir. (Özel durumlar hariç!)

Tuesday, April 21, 2009

Memoir 44 kuralları!

Memoir 44 gibi bir çok dile çevrilmiş bir oyununun kurallarını mümkün olduğu kadar burada da ele alalım.

Temel kurallar:

Piyadeler 2 altıgen hareket ederler ve ateş menzili 3 altıgendir.

Komşu altıgendeki düşmana 3 zarla saldırırken
bir altıgen uzaktakine 2 zarla saldırır
iki altıgen uzaktakine 1 zarla saldırır!

Kendi içinde bulunduğu yeryüzü koşulları (örneğin pirinç tarlasında iken) ve askeri engeller (örneğin dikenli telle çevrili arazide ise!) nedeniyle bu zar sayısı artar veya azalır!

Tanklar 3 altıgene kadar hareket edebilirler ve menzili de 3 altıgendir.

Komşu altıgendeki düşmana 3 zarla saldırırken
bir altıgen uzaktakine 3 zarla saldırır
iki altıgen uzaktakine 3 zarla saldırır!

Kendi içinde bulunduğu yeryüzü koşulları (örneğin pirinç tarlasında iken) ve askeri engeller (örneğin ‘’hendekli’’ arazide) nedeniyle bu zar sayısı artar veya azalır!

Bu iki askeri biriminde saldırabilmesi için düşmanın görüş alanı içinde bulunması gerekir.

Topçu ya 1 altıgen hareket eder ya da ateş eder ve menzili de 6 altıgendir.

İlk 2 altıgene 3 zarla saldırır
Sonraki 2 altıgene (üçüncü ve dördüncü) 2 zarla saldırır
Son 2 altıgene (beşinci ve altıncı) 1 zarla saldırır.Topçu saldırırken ‘’görüş alanı’’ kuralından bağımsızdır.

Topçu ya hareket eder ya da saldırır.

Tank hareket eder ve saldırır.

Pıyade ise ya 1 altıgen yürür ve saldırır

ya da 2 altıgen yürür ve durur.

Tuesday, April 14, 2009

Memoir 44!

2000 yılında, Richard Borg, Battle Cry oyununu piyasaya sürdüğünde, 6 yıl sonra aynı serinin 4. oyununu cıkaracağını, her halde hiç düşünmemiştir.

Şu aralarda da Napoleon dönemine ait savaşları içeren 5. oyun piyasaya sürülüyor.

Flames of War, Warhammer, Lord of the Ring, Warhammer Ancient, Field of Glory sistemleri çok geniş kapsamlı kural kitapcıkları içeren, söz konusu tarihsel devri derinlemesine ele alan ve gerçeğe oldukça yakın oyun sistemleridir.

Commands&Color sistemi ise “Have fun!” mantığı ile kurulmuştur.

İsimlendirdiğim diğer sistemlerin her biri, 28 mm.lik güzel figürlerle oynanırken, Memoir 44 figürlerinin ölçekleri bile kesin değildir.

Oyunun basit tanımı, hexagonlardan (altıgen) oluşan bir "board/harita" üzerinde, değişik nitelikteki birliklerden oluşan iki ordunun, birbiriyle yaptığı bir muharebenin simülasyonu!

İlginç bir not olarak da, oyunun Normandiya cıkartmasının 50 yıl dönümünde piyasaya verildiğini ekliyelim.

Ana oyunun kapağı:

Orijinal oyunun iceriği:
1 adet çift taraflı altıgenlerden oluşan harita
144 Alman ve Amerıkan asker figürü
36 engel (kum torbası ve tank engeli)
44 adet, yeryüzü koşullarını gösteren altıgen (tepe, orman vs.)
60 komuta kartı
9 adet özet bilgi içeren kart
8 zar
2 kart tutacağı
1 senaryo ve kurallar kitapcığıArka kapak:

Herşeyin başı eni uzunluğu 13 boyu yüksekliği 9 altıgenden oluşan harita:
Çıkartma senaryolarında kullanılacak olan:

Ve kara çatışmaları için:

Oyunun oynandığı alan toplam olarak, 117 adet altıgenden oluşuyor ve bu alan merkez (5 altıgen), sağ ve sol (her ikisi de 4’er) olmak üzere üçe bölünmüş durumdadır.

Merkezi diğerlerinden ayıran kırmızı çizgilerin böldüğü toplam 8 altıgen (her iki tarafında 4 adet) hem merkeze hem de kendi taraflarına ait kabul edilirler(merkez ve sağ merkez ve sol gibi)

Haritanın sol alt ve sağ üst köşelerinden itibaren görülen altışar adet yuvarlağa oyun esnasında ele geçirdiğiniz birlikleri yerleştiriyorsunuz.

Genelde senaryolar beş veya altı madalyayı kazanan tarafın zaferi ile bitiyor.

Ana oyunda kullanılan 3 değişik birim ile kum torbası tank engeli ve dikenli tel örnekleri:Senaryoların hazırlanmasında kulllanılan 44 adet, yeryüzü koşullarını gösteren altıgen (tepe, orman vs.) var:


Komuta kartlarından örnekler kart tutacağı ile birlikte:


Bilgi kartları:


Ana birliklerle ilgili bilgiler:


Zarlar:


Bugün ortalama olarak 40.- USD fıyatına alabileceginiz bir oyun!

Wednesday, April 1, 2009

Kart motorlu, senaryo bazlı, tarihsel tabanlı masa üstü oyunları!

Masaüstü oyunlarının, alt sınıflarından birisi olan, "Wargame/cosim" sınıfına giren bir oyun serisi bu yazının konusu!

Sözünü edeceğim sistem, aslında, wargame/cosim oyuncuları için yeni değil ve "hardcore" adını verdiğimiz oyuncular arasında "dudak" bükülerek bakılan bir sistemdir.

Hexagonlardan (altıgen) oluşan bir "board" üzerinde, değişik nitelikteki ünitelerden oluşan iki ordunun birbiriyle yaptığı bir muharebenin simülasyonu!

Bir örnek:


Oyunun oynandığı, alan, 9 x 13 (boy x en), toplam olarak, 117 adet altıgenden (hexagon) oluşuyor.

Oyunun içinde, belirli sayıda, önceden hazırlanmış senaryo, her iki tarafın ordularını temsilen belirli sayıda plastik figür, değişik arazi koşullarını temsil eden, arazi altıgenleri, oyunun motorunu oluşturan kartlar, belirli sayıda zar ve tabiki bir kural kitapcığı var.

Yukarıda belirttiğim gibi, oyunun motoru kartlar!

Her oyunun içerdiği döneme göre kart sayısı değişiyor; ama, ortalama olarak 60 kart var.

Önemli olan, diğer bir nokta ise, oyunun oynandığı alanın merkez, sağ ve sol olmak üzere üçe bölünmüş olması!


Yukarıdaki fotoğraf, aslında, bir online-versiyondan alınma! Ama, oyun alanının görünüşünü çok güzel anlattığı için buraya ekledim.

Sol ve sağ taraflar 4, merkez 5 altıgen uzunluğunda; oyunun motoru olan kartların dağılımı da, bu kesitlerde ki birliklerin harekatını sağlayacak biçimde gerçekleştirilmiş.

Örneğin, kartlardan birinde, "Sağ taraftaki üç birliğini harekete geçir!" gibisinden bir emir var!

Bunun yanında, her üç alanı birden kapsayan kartlar da var.

"Emrinde ki tüm süvari birliklerini harekete geçir!" gibi...


Bu bir savaş oyunu olduğuna göre, "Gerçek hayattaki şans unsurunu vurgulayacak!" unsurlar gerekiyor.

Bunlardan birisi, dağıtılan kartlar iken, diğeri düşman birlikler arasındaki her bir çatışmada kullanılan zarlar!

Görüldüğü gibi, zarlarda 4 ayrı resim var. Burada eksik olan, "bayrak"; geri çekilme anlamına geliyor!

Piyadeden ise, iki tane var!

Nedeni, Amerikan İç Savaşı, daha çok piyade ağırlıklı bir savaş! Yani, iki taraf piyadelerinin mücadelesine sahne olmus.

Oyuna başlamak için önceden hazırlanmış senaryolardan biri seçildikten sonra, her iki taraf senaryonun belirlediği sayıda birliği alır; yine senaryonun her iki taraf için belirlediği kart sayısı kadar kartı her iki taraf kapalı duran kartlardan seçerler; harita, arazi koşullarına uygun bir şekilde düzenlenir, birlikler öngörülen yerlere konur ve yine senaryoda belirtilen taraf oyuna başlar.

Her bir birlik, belirli sayıda figürden/askerden olusur.

Piyadeler 4 askerSüvariler 3 atlı figür


Topçular 2 topçu figürü


Komutanlar, tabiki 1 tane!Ayrıca, her bir senaryonun belirli bir kazanma koşulu var. Bu genelde, önceden belirlenen bayrak sayısını ele geçiren tarafın muharebeyi kazanması şeklinde oluyor.

Her bir çatışmanın nasıl sonuçlanabileceğine dair küçük bir örnek: Düşman birliğine saldırdığınızda, attığınız belirli sayıda zarın içinde bir bayrak varsa, düşman birliği bir altıgen geri çekilmek zorunda kalıyor. (İki bayrakda, iki altıgen gibi!) Eğer, değişik nedenlerden dolayı (arkasında ki dost veya düşman birlikler, arazi koşulları, vb.) geri çekilmesini engelliyorsa, atılan bayrak sonucu kadar figür o birlikten uzaklaştırılır.

Her birlikte en son, bir bayrak taşıyıcı kalır. O da öldüğü zaman, bayrak karşı tarafa geçmiş olur. Senaryonun belirlediği bayrak sayısına ilk önce ulaşan taraf da o muharebeyi kazanmış olur.

Görüldüğü gibi, oyunun birçok öğesi, her bir senaryoda ayrı ayrı belirlenmiş; ancak, oyunu öğrendikten sonra, herkes kendi istediği senaryoları yazıp istediği şekilde arazi koşullarını, birlik sayılarını, her iki tarafın sahip olacağı kart sayısını ve oyuna kimin başlayacağını, oyunma kazanma koşulları da dahil olmak üzere belirleyebilir.

Yani senaryo olasılıkları sizin hayal gücünüze ve konu edilen tarih kesidine bağlı.

İnternette araştırdığımız zaman, son bir kaç seneye kadar, değişik firmalardan, buna benzer bir çok oyunun piyasaya sürüldüğünü görüyoruz.

Ancak, bu sistemi, değişik tarih kesitlerinde, gerçekleşen muharebelere uygulayan ve sürekli yenilikler ekleyerek, yaşayan ve gelişen bir sistem haline getiren isim RİCHARD BORG!

İlk piyasaya çıkardığı oyun

2000 yılında BATTLE CRY idi. ( Yukarıdaki fotoğraf!)

Hem içerdiği konu (Amerikan İç Savaşı) nedeniyle sadece A.B.D.'de pazar payı yaratabildi, hem de gelişmeye ve yenilenmeye fazla uygun bir tarih kesiti ve savaş değil!

2004 yılında, Normandiya Çıkartmasının 50. yılına bağlayarak,

MEMOİR 44

isimli 2. Dünya Savaşı’nda gerçekleştirilen bu çıkartmayı konu alan ve aynı sistemi (hex-based) kulanan Borg, bu defa, ağırlığı ABD: olsa da, Avrupa ve diğer ülkelerde de kendine geniş bir alıcı kitlesi buldu.

2006 yılında

BATTLELORE

ve

COMMANDS & COLORS: ANCİENTS

isimli iki ayrı oyunu, aynı anda piyasaya vererek, Richard Borg bu oyun sistemine,bence, kendi ismini yazdırdı.

Bizi ilgilendiren bir noktaö Battlelore’da Osmanlı savaşlarını oynama imkanınız var!

C&C:Ancients’da, adı üstünde, tüm antik çağ!

Not: Yazıdaki fotoğrafların tümü, "Battle Cry" oyunundaki malzemelere ait olup,

http://www.boardgamegeek.com/

web sayfasından alınmıştır.