Follow by Email

Friday, July 31, 2009

Starter Truck Toyota GB from Hasegawa!

The usual interest is in our hobby is more in the "Armored and Gunned" subjects.

But I think and hope, that there are times, where all modelmakers want to build something else.

For a moment like this, I advise you this little airfield truck from Hasegawa!
Although the kit does show its age, the parts appeared to be decently molded in light grey plastic with a minimal of flash.

The kit includes three poorly proportioned figures and a bomb cart in addition to the truck.

The bomb cart is a good addition, but the figures were and are always a weak point in Hasegawa’s production chain.

All together the kit has 50 parts and could be build with no major issues.

Some major parts, like the protective guard of the radiator, look oversized.

The bomb cart is to build easily with no major issues.

The only decals in the kit are the license plates, another weak point!

All required quite a bit of cleanup and ist’s done!

If you want to build a different model, sitting in your case with all the armored stuff, then buy it!

For photos: (text is in turkish!)

http://worldin172scale.blogspot.com/2009/07/merhaba-176-olcekteki-tum-japon.html

Saturday, July 25, 2009

Japanese trucks in WW2 build by Hasegawa

Hello!

After finishing all the Japanese tanks in 1/76 scale, I am focused on the other japanese vehicles in small scales.

Sadly, the offer is not so great!

While Fujimi was specialized on tanks, another Japanese firm, Hasegawa, has 2 trucks in his own product range.

Code MT 16 Fuel Truck Isuzu TX-40

Code MT 17 Toyota Truck Starter

Before beginning with the construction, I would like to give brief information about the company.

Build in 1942, their first production were wooden models more for education.

Their first plastic model was a japanese warship "Yamato" in 1/450 scale.

After selling about 150,000 (yes, one hundred and fifty thousand!) pieces, they decided to produce in 1/90 scale, F-104 Starfighter, and in 1/70 scale, P-51 Mustang.

These two models reached also a very good sales numbers, so that they stopped the production of wood models, and focused on plastic model.

Their scales of production:

1 / 24 car

1 / 32 - 1 / 48 - 1 / 72 - 1 / 200 aircraft

1 / 72 land vehicles

1 / 350 and 1 / 700 ships

Recently, they created "Maschinen Krieger" series for children.

About company products, in my opinion, there is no need to comment more!

Both the mold, and plan and stage of crating is never falling below a certain quality, especially Hasegawa's 1/72 scale models of aircraft maintained to accept the market itself.

The company, cooperates in the European market with Revell, and in the North American market, with Revell and Dragon.

Our model is

MT 17-coded Starter Truck Toyota GB

Model's short history:

Kiichiro Toyoda, produced Japan's first truck Toyota G1 in 1935.

it was 6 meters long, and sould transport 1.5 tones(yes, one and a half!).
Ford and GM trucks were copied by the production of this truck.

19,870 units of our model "GB" type, were produced between 1938 and 1942.

There is a note in the production sheet:

"if you want to build a late-war model truck, due to the raw material shortage in Japan, you can leave one of the headlights or fenders."

Only this note is a proof for the quality of Hasegawa products!

The content of the box:

There are 51 parts in 2 separate sets.

8 parts belong to three figures, 9-parts are for the aircraft bomb and the carrier vehicle. There are 6 parts for building of the lift on the truck.

So, for building the main truck we just have 28 parts.

That means we have a model with a small number of parts, really relaxed to build!

Before starting to glue, the truck driver and truck tires have to be painted.

Used colors are khaki, black, tan, white and rust!

Please have a look for the photos (text in turlish):

http://worldin172scale.blogspot.com/2009/07/merhaba-176-olcekteki-tum-japon.html

Friday, July 17, 2009

Japon ordusunun 2. Dünya savaşında kullandığı kamyonlar

Merhaba!

1/76 ölçekteki tüm Japon tanklarını bitirdikten sonra, sıra diğer kara araçlarına geldi.

Maalesef, bu alanda da, öyle fazla bir seçeneğimiz yok!

Fujimi, tanklarda uzmanlaşmışken, diğer bir Japon firması olan Hasegawa, 2. Dünya Savaşına ait 2 adet kamyonu, 1/72 ölçekde, kendi ürün yelpazesine katmış.

Kodu MT 16 olan Isuzu Fuel Truck TX-40 ile

kodu MT 17 Toyota Starter Truck.

Maketlerin yapımına girişmeden önce, Hasegawa firmasi hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum.

Firma 1942 yılında, daha çok eğitim amaçlı tahta maketler üretmek amacıyla kurulmuş.Ilk plastik maket olarak 1962 yılında 1/450 ölçeğindeki "YAMATO" savaş gemisini üretmişler.

Bu maketin, yaklaşık 150.000 (evet, yazı ile yüzelli bin) adet satması üzerine, bir - iki deneme daha yapmaya karar verip, 1/90 ölçekli F-104 Starfighter ve 1/70 ölçekli P-51 Mustang üretip, piyasaya sürüyorlar.

Bu iki makette de, çok iyi satış rakkamlarına ulaşınca, tahta maket üretimini bitirip, plastik makete geçiyorlar.

Üretim yaptikları ölçekler:

1/24 araba

1/32 - 1/48 - 1/72 - 1/200 uçak

1/72 kara araçları

1/350 ve 1/700 gemi

Son zamanlarda, çocuklara yönelik "Maschinen Krieger" serisi yarattılar.

Firmanın ürünleri hakkında, bence, fazla bir yorum yapmaya gerek yok!

Gerek kalıp, gerekse plan ve kutulama aşamasında hiç bir zaman belirli bir kalitenin altına düşmeyen Hasegawa bilhassa 1/72 ölçekli uçak maketleri ile kendisini piyasaya kabul ettirmiştir.

Firma, Avrupa piyasasında Revell, Kuzey Amerika piyasasında da, hem Revell hem de Dragon ile paslaşmaktadır.

Gelelim, bugünkü, maketimize:MT 17 kodlu Starter Truck Toyota GB

Maketin kısa bir tarihçesi:
Kiichiro Toyoda, Japonya'nın ilk kamyonu olan TOYOTA G1'i 1935 yılında üretti.

6 metre uzunlugunda, 1,5 (evet, bir buçuk!) ton ağırlık tasıyabilen, bu kamyonun üretiminde Ford ve GM kamyonları örnek olarak alınmıştı.

Maketini yaptıgımız "GB" tipinden, 1938 ila 1942 yılları arasında, 19870 adet üretilmiştir.

Yapım kılavuzuna konulan bir not:
"Eger, savaş sonuna ait bir kamyon maketi yapmak istiyorsanız, Japonya'nın içinde bulunduğu hammadde sıkıntısını göz önünde bulundurarak, farlardan birisini veya çamurlukları yapım dışı bırakmanız gerekir.

Işte sadece bu not bile, Hasegawa firmasının ayrıntıya verdiği önemi vurgulayarak, kalite farkını belli ediyor.

Gelelim kutunun içindekilere:

Kutunun içinde 2 ayrı setten oluşan 51 parça var.Bunların 8 adeti toplam 3 figüre aitken, 9 parçadan 1 adet ucak bombası ve taşıyıcı araç yapılıyor. 6 adet parçada bombayı ucağa yükleyen kaldıraca ait.

Yani, ana maketi oluşturan kamyonu yapmak icin elimizde, 28 parça var.Oldukca az sayıda parçadan oluşan, yapımı rahat bir maket elimizdeki!

Yapıştırmaya başlamadan önce, boyanması gereken parçalar, kamyon sürücüsü ile kamyon lastiklerinden oluşuyor.

Kullanılan renkler, kaki, siyah, ten, beyaz ve pas!

Saturday, July 4, 2009

Fujimi!

Bu yazıyı, Japon firması Fujimi'nın ürettiği Japon araçlarına ayırıyorum.

Hasegawa firması Japon kamyonları üzerine odaklanmışken, Fujimi 2 adet Japon tankı ve 1 adet kundakli top üretmiş.

WA-17 kodlu Chi-Ha Type 17ile gelişmiş bir model olan

WA-19 kodlu Chi-Ha Type 17 Kai (Japonların Shinhoto Chi-Ha ismini taktıkları!)1941 yılından itibaren üretilmeye başlanılan, gelişmiş modelde 47 mm.lik çıkış hızı daha yüksek yeni bir top kullanıldı; böylelikle düşman tanklarının zırhını delme gücü arttı!

Bu daha geniş çapa sahip yeni model topa yer açabilmek amacıyla taret de buna orantılı olarak büyütüldü.

Japon ordusunun 2.Dünya Savaşında sahip olduğu kundaklı toplardan olan

Ho-Ni Type 1, WA 18 koduyla, Fujimi firmasının ürettiği son Japon aracı:Her üç araçta 1970 li yılların ortalarında üretilmişler ve 2000'li yıllarda üretilen modellerle yapılacak bir karşılaştırmada birinciliği almayacakları kesin.

Her biri, ortalama olarak 33 ilà 35 parçadan oluşan ve ateşte kızdırılmış tornavida ucu kullanılarak yapıştırılan (40 yaşın üzerinde ki maketci arkadaşlar bunu, gençlere açıklasınlar, lütfen!) vinil paletler kullanılmış.Ancak, hala endamları yerinde ve piyasada, bu boyutlarda üretilen ender (tek kundaklı top ve Shinhoto Chi-Ha) modeller oldukları düşünülürse, Fujimi firmasının üretimlerine devam etmeleri tek dileğim!

Ayrıca Shinhoto Chi-Ha, artık piyasada neredeyse hiç bulunmayan bir model olarak, Ebay benzeri açık arttırım sayfalarında yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.